:: [มีเสียง] Kizuna AI สติกเกอร์พูดได้ 3 ::


หมวดหมู่สินค้า : 
Sticker มีเสียง พูดได้
ราคา : 
60.00 บาท / ลาย
คำอธิบายสินค้า : 
[มีเสียง] Kizuna AI สติกเกอร์พูดได้ 3

[ ฟังเสียงตัวอย่างที่ line://shop/detail/11707 ]