:: [มีเสียง] Kizuna AI สติกเกอร์พูดได้ 2 ::


หมวดหมู่สินค้า : 
Sticker มีเสียง พูดได้
ราคา : 
60.00 บาท / ลาย
คำอธิบายสินค้า : 
[มีเสียง] Kizuna AI สติกเกอร์พูดได้ 2

[ ฟังเสียงตัวอย่างที่ line://shop/detail/10277 ]