:: [มีเสียง+ภาพเคลื่อนไหวได้] หัวกลมดุ๊กดิ๊ก ดุ๊กดิ๊กได้แล้วนะ V.4 ::


หมวดหมู่สินค้า : 
Sticker มีเสียง พูดได้
ราคา : 
60.00 บาท / ลาย
คำอธิบายสินค้า : 
[มีเสียง+ภาพเคลื่อนไหวได้] หัวกลมดุ๊กดิ๊ก ดุ๊กดิ๊กได้แล้วนะ V.4

[ ฟังเสียงตัวอย่างที่ line://shop/detail/8994 ]